Koostöö lapsevanematega

Kool saab teha palju, kuid mitte kõike. Paljud lapsevanemad ei ole harjunud kooli tegevuses aktiivselt kaasa lööma, kuid on üldjuhul huvitatud kooli tegevusest neis valdkondades ning tänulikud, kui neile tehtu kohta infot edastatakse. Kogemused näitavad, et klassis, kus vanemate vahel on head suhted ning ollakse harjunud omavahel asju arutama, on võimalik tekkivad probleemid suhteliselt kiiresti lahendada.

Vanemad võivad end süüdi tunda, eriti sellistes küsimustes nagu alkohol. Seetõttu võib olla kasulik kutsuda vanemaid vestlusõhtutele või õpperingidesse, kus nad saavad omavahel vestelda laste juuresolekuta. Põnev ja kasulik võib olla kutsuda kohtumistele ka teisi noori, s.t selliseid, kes ei ole osalejate eneste lapsed. Sageli kogevad vanemad äratundmisrõõmu ja kergendust, kui kuulevad teisi noori oma tunnetest ja mõtetest rääkimas. Samas on tavapärastel lapsevanemate koosolekutel see eelis, et enamik lapsevanemaid osaleb, samas kui alkoholiteemalisel erikoosolekul ei pruugi see nii olla. Räägime alkoholist lapsevanemate koostööprogramm on õpetajate/mentorite üks olulisi ülesandeid. Lapsevanemate koostööprogramm on kuueetapiline. õpetajad saavad mõistagi ise otsustada, missuguseid etappe rakendada.

Suhtluses vanematega tuleks igal juhul tõstatada järgmised teemad:

 • Kas kodus pakutakse alkoholi?
 • Missugused peavad olema piirangud ja reeglid?
 • Missugustes küsimustes me oleme ühel meelel?

Samm 1 – Sissejuhatav küsimustik

Küsimustikus uuritakse lapsevanemate seisukohti alkoholiga seotud õppe ja reeglite sisu ja rakendamise kohta koolis. Üks võimalus on võtta sama küsimustik ka kooli alkoholipoliitikaga seotud tegevuste aluseks. Küsimustiku võib esitada ühele või mõlemale vanemale.

Näidisküsimustik

 • Nimetage kolm olulist alkoholiga seotud põhiväärtust, mida teie kui lapsevanema arvates peaks kool teie lapsele edasi andma.
 • Kas te ise õppisite koolis alkoholi kohta midagi, millest teil on hilisemas elus kasu olnud?
 • Kui teie töötaksite koolis, kuidas te õpilaste seas alkoholiennetust teostaksite?
 • Missugused peaksid teie arvates olema alkoholiga seotud reeglid koolis?
 • Andke õpetajatele/koolitöötajatele kolm nõuannet, mis aitaksid teie pakutud reegleid edukalt rakendada.
 • Mis meetmeid peaks teie arvates rakendama kooli reeglite rikkumise korral?
 • Muud arvamused.

Samm 2 – Esimene kohtumine lapsevanematega

Eesmärk: Teavitada vanemaid kooli alkoholiennetuse algatustest, rääkida mida kool on tegemas ja kutsuda vanemaid üles koostööks.

Tegevused.

 • Tooge näiteid kasutatud teemadest, mida alkoholiennetuse programmis käsitletakse. (Näiteks: moraal, austus, suhtumine, kodus alkoholi pakkumise keeld, noortele alkoholi ostmise keeld, nulltolerants, salaalkoholi eest hoiatamine jne.).
 • Kirjeldage õpilastega peetud kohtumisi ning tooge näiteid teemadest, mida seal on käsitletud või kavatsetakse käsitleda.
 • Küsige lapsevanemate ettepanekuid.
 • Ärgitage vanemaid toetama alla 18-aastaste alkoholitarbimise vastast ühiskampaaniat.

Näidisprotsess

Lapsevanemad peaksid noorte alkoholitarbimise vähendamise oma ülesandeks võtma. Eesmärk on üheskoos tagada, et ükski noor ei satuks alkoholi vabatahtliku kuritarvitamise ohvriks. Et seda saavutada, on vaja lapsevanemate abi.

 1. Ärge jooge isetehtud kangeid alkohoolseid jooke!
 2. Ärge pakkuge alkoholi alla 18-aastastele!
 3. Kui teate, et keegi valmistab kodus alkoholi või müüb noortele alkoholi, teatage politseisse!
 4. Kui näete mõnd tuttavat noort joobnuna, võtke ühendust tema vanematega!
 5. Kui mõni noor on väga purjus, abistage teda või kutsuge abi!
 6. Käige õhtuti õues, kohtades, kus noored kogunevad!
 7. Hoidke lapsevanemana oma lapse liikumistel ja õhtustel tegevustel silma peal ning olge ärkvel, kui nad koju tulevad, et näha, mis seisundis nad on!

Samm 3 – Teine kohtumine lapsevanematega: “Üksteisega tutvumine”

Eesmärk: Saada omavahel tuttavaks eesmärgiga luua täiskasvanute võrgustik, mille liikmed aitaksid üksteist igapäevases töös lastega nii koolis kui vabal ajal.

Tegevused: Teemaõhtu, kus lapsevanemad räägivad endast ja oma tööst. Tutvuge grupis esindatud erinevate oskustega ja uurige, kes sooviksid tulla kooli oma kogemustest rääkima ning erinevatest kooliga seotud tegevustest osa võtma.

Samm 4 – Kolmas kohtumine lapsevanematega: “Räägime aktuaalsetest probleemidest”

Eesmärk: Tutvuda kõikide lapsevanemate ja klassi lastega ning pakkuda vanematele võimalust arutada aktuaalseid probleeme nii teiste vanemate kui ka õpilastega.

Tegevused: õpilaste ja vanemate ühine või üksnes vanemate koosolek. Otsustage ise! Õpetaja ei pea koosolekul osalema. Vahel võib isegi kasulik olla, kui õpetaja ei osale.

Näiteid aruteluteemadest:

 • Kui hilja võivad lapsed nädala sees ja nädalavahetustel õhtuti väljas olla?
 • Millal nad peaksid magama minema?
 • Peod ja vanemateta üritused?
 • Vanemate endi väljapakutud teemad.

Samm 5 – Neljas kohtumine lapsevanematega: “Võljamõeldud kaasus”

Eesmärk: Lahendada koos klassiga aktuaalseid probleeme ja vältida edaspidiseid probleeme. Valige üks kaasus ja tehke koos õpilaste ja lapsevanematega harjutusi: „tõehetke”, „nurgamängu” või väitlust.

Samm 6 – Viies kohtumine lapsevanematega: “Kokkuvõte”

Eesmärk: Teha kokkuvõtteid õpetajate, abitöötajate, õpilaste ja lapsevanemate alkoholiennetusega seotud tegevusest koolis.

Tegevused: See kohtumine on kokkuvõte kooli ajal tehtust. Kohtumine võib hõlmata erinevaid käsitletud teemasid, võite kasutada õpilaste programmi ajal valminud töid – joonistusi, artikleid, kanda ette mõne dramatiseeringu jne.

Back To Top