Kõik harjutused on sarnase ülesehitusega. Igas harjutuses on järgmised alalõigud: “Faktid”, “Töömeetodid”, “Sissejuhatus,” “Kuidas teha“, “Abimaterjalid õpetajale”, “Kuidas edasi” ja “Materjalid õpilastele.”

Faktid

Lühike sissejuhatus annab ülevaate sellest, kui kaua harjutus kestab, materjalidest, eeltööst ja eesmärkidest.

Töömeetodid

Annab juhiseid selle kohta, milliseid meetodeid harjutuses kasutatakse.

Sissejuhatus

Täpsem eesmärkide kirjeldus.

Kuidas seda teha

Kirjeldab samm-sammult, kuidas harjutust läbi viia.

Abimaterjalid õpetajale

Sisaldab kõiki taustamaterjale, mida õpetajal on vaja, et harjutust kvaliteetselt ja kõigile arusaadavalt läbi viia.

Kuidas edasi

Juhised selle kohta, mida teha pärast harjutuse läbimist.

Abimaterjalid õpilastele

Sisaldab lisamaterjale, mida võib õpilastele koopiatena laiali jagada – faktiline teave, artiklid, lood, grupiarutelude materjalid ja vormid.Alk8