“Räägime alkoholist” on programm, mis on mõeldud abivahendiks õpetajatele alkoholiennetuse töös põhi- ja keskkoolis. Ennetustöö peaks algama siis, kui noored alkoholi vastu huvi tundma hakkavad. Programmi materjalide abil võivad õpetajad sisustada temaatilisi arutelusid klassijuhataja tundides, aga ka bioloogia, inimeseõpetuse, psühholoogia ja muude teemade käsitlemisel gümnaasiumi lõpuklassideni välja.

Programmi keskne idee on õpetada noori inimesi nendega toimuvat kontrollima, tegema oma otsuseid informeeritult ja vastutustundlikult. Valikuvabadusega kaasneb vastutus ja julgus seista vastu sotsiaalsele survele, julgus öelda “ei” alkoholile. Programm täidab oma eesmärgi, kui vähemalt osad õpilased otsustavad hoiduda alkoholi tarvitamisest alaealisena.

“Räägime alkoholist” on kasutusel paljudes Rootsi koolides – selle on endale tellinud 75% keskkoolidest ja kõrgastmega põhikoolidest. Alates esmajuurutamisest 2006. aastal on programmi kasutamist ka teaduslikult uuritud. Programmi koostamist ja eestindamist finantseeris Pernod Ricardi kontserni kuuluv The Absolut Company koos Pernod Ricard Eestiga. Programmi levitamise ja arendamisega tegeleb Eestis MTÜ Terved Valikud.