Alk6“Räägime alkoholist” on kasutusel paljudes Rootsi koolides – selle on endale tellinud 75% keskkoolidest ja kõrgastmega põhikoolidest. Alates esmajuurutamisest 2006. aastal on programmi kasutamist ka teaduslikult uuritud ja positiivsete tulemuste tõttu on see käivitatud nüüdseks ka Taanis ja Soomes.

"Räägime alkoholist" ennetusprogrammi efektiivsust on Eestis uuritud pilootuuringu raames, mille viis läbi Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituut. Uurimuses osales 94 õpilast vanuses 11-12 aastat. Tulemustena võib väita, et programmi mõjul suurenevad teadmised alkoholi tarbimisega seotud tagajärgede kohta. Täpsemalt võib lugeda uurimuse kirjeldusest või vaadata lühikokkuvõtet uurimusest.

Infot Rootsis läbiviidud programmi ja efektiivsuse kohta võib lugeda siit ja Taani kohta siit. Põhjaliku ülevaate UK programmi efektiivsuse uurimusest saate alla laadida siit ja lühiülevaate siit.